نفت و گاز و پتروشیمی

نفت و گاز :
ایران به عنوان یکی از قطب های عظیم نفتی، گازی و پتروشیمی جهان، همواره مورد توجه تجار، صادر کنندگان و مصرف کنندگان عمدۀ نفت خام، مواد نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی قراردارد.
با تکیه بر تجربیات چشمگیر شرکت پارس لوتوس در عرصه اجرای پروژه های بزرگ و موفق ملی در سطح صادرات ، عزم راسخ این شرکت جهت بکارگیری پیشینه ممتاز و توانمندیهای بالای خود در صنایع نفت و گاز دو چندان شد که با توجه به توانمندی های تکنولوژیکی و بهره جویى از سیستم هاى نوین مدیریتی، با حضور در صنعت نفت و گاز گامی نوین در راستای توسعه و تعالی صنعت کشور بردارد .

پیرو تمرکز شرکت پارس لوتوس بر توسعه فعالیت هاى این شرکت در حوزه نفت و گاز و کسب سهم قابل توجهى از بازار های صادراتی این صنعت در کشور، بخش نفت و گاز اکنون یکى از حوزه هاى قابل توجه کسب و کار در پارس لوتوس محسوب مى گردد.

با توجه به امکانات، زیر ساختها و روابط لازم در سطوح مختلف، شرکت پارس لوتوس توان تامین و صادرات مواد خام و فرآورده های نفتی، گازی و پتروشیمی به بازارهای هدف را دارا می باشد.